Politika

GG Dosta je bilo podnela krivičnu prijavu protiv direktora JKP Čistoća

GG Dosta je bilo - Sombor, podnela je danas krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, protiv Nikole Pajića, direktora JKP Čistoća Sombor, kao i protiv, za sada, NN lica u UG Volonter iz Sombora, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 st. 2, a u vezi krivičnog dela Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228 st. 2.

Analizom izveštaja o radu JKP Čistoća Sombor, utvrđeno je da je, po osnovu javne nabavke broj JNMV 20-2015, to javno preduzeće sklopilo ugovor, a potom i isplatilo iznos od 1.050.000,00 dinara (bez PDV-a) UG Volonter Sombor, a za posao koji nikad nije izvršen.

Po ugovoru koji je dostupan na Portalu javnih nabavki ( portal.ujn.gov.rs), JKP Čistoća je sa UG Volonter iz Sombora sklopila ugovor o vršenju usluga edukacije korisnika na temu podizanja ekološke svesti građana u svim mesnim zajednicama i osnovnim i srednjim školama na teritortiji grada Sombora, u ukupnom trajanju od 60+60 edukativnih dana. Za tu uslugu je isplaćen navedeni iznos, a usluga nikad nije izvršena.

Nakon dobijelih informacija o ovom poslu, GG Dosta je bilo je uputila zahtev za davanje informacija od javnog značaja svim ustanovama u kojima se edukacija trebala održati. Od svih smo tražili da se izjasne da li su dobili zahtev od UG Volonter da održe spornu edukaciju, i ukoliko jesu, da li je ista održana, i da nam dostave dokaze o izvršenoj usluzi. Na osnovu dobijenih informacija od odgovornih lica u tim ustanovama, nedvosmisleno je utvrđeno da se UG Volonter nije uopšte javio tokom 2015 godine da izvrši bilo kakvu edukaciju u vezi teme za koju su dobili sredstva.

Uvidom u sajt Agencije za privredne registre (http://pretraga.apr.gov.rs/) , utvrdili smo da je zastupnik UG Volonter Dajana Opačić, supruga Nebojše Opačića, odbornika u Skupštini grada Sombora, inače stranačkog kolege Nikole Pajića, direktora JKP Čistoća.

Obzirom na ovakvu stranačku povezanost naručioca i pružaoca sporne usluge, smatramo da se radi o organizovanom izvlačenju novca iz JKP radi finansiranja sopstvenih i stranačkih aktivnosti.

Ovo je uobičajena šema finansiranja političkih stranaka u Srbiji, koja je dovela do pustošenja javnih finansija, i zbog kojih se u Srbiji svakoga dana živi sve lošije.

Građani sada sa pravom mogu da se pitaju da li su cene komunalnih usluga realne, ili naduvane, kako bi se finansirali pojedinci ili njihove stranke. Na osnovu informacija dobijenih u toku prikupljanja dokaza za podnošenje ove krivične prijave, došli smo do saznanja o još nekim zloupotrebama koje ćemo ispitati u narednom periodu.

Odbornička grupa Dosta je bilo – Sombor će podneti zahtev za dopunu dnevnog reda za Skupštinu zakazanu za 14.02.2017 god, odnosno predložiti Gradu, kao osnivaču JKP Čistoća da izvrši kontrolu navoda koje smo izneli u prijavi, i nakon toga smeni direktora.

Ovim putem pozivamo sve građane koji imaju bilo kakva pouzdana saznanja o zloupotrebama u javnom sektoru da nam se jave kako bismo mogli zajednički da preduzmemo sve moguće korake radi sankcionisanja odgovornih lica i sprečavanja daljih zloupotreba.

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top