Odžaci

Odžaci: Poziv za predlaganje kandidata za nagradu 22. oktobar

Opštinsko veća opštine Odžaci objavilo je javni poziv za podnošenje predloga kandidata za dodelu nagrade “22. oktobar” opštine Odžaci za 2017. godinu, koja predstavlja posebno i najviše društveno priznanje u opštini Odžaci. Predlozi se mogu dostaviti do 16. oktobra.

Nagrada “22. oktobar” opštine Odžaci za 2017. godinu se dodeljuje u obliku Povelje opštine Odžaci i zlatnika “22. oktobar”, kao posebne nagrade.

Priznanje se dodeljuje pojedincima, grupama i pravnim licima: za izuzetna dostignuća u oblasti privrede, za najbolje postignute rezultate u oblasti sporta, za najistaknutije pojedince i grupe u oblasti naučno-istraživačkog rada, za izuzetna dostignuća u oblasti kulture i obrazovanja i za najveći doprinos u oblasti humanitarnog i socijalnog rada.

Kandidate za nagradu mogu predlagati privredna društva, javna preduzeća, ustanove, strukovna udruženja, udruženja građana i drugi oblici organizovanja pravnih lica, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci.

Predlozi sa pisanim obrazloženjem podnose se Opštinskom veću zaključno sa 16. oktobrom u 15 sati, predajom predloga u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci ili u mesnim kancelarijama, odnosno predajom Pošti Srbije.

Kovertu adresirati na: Opštinsko veće opštine Odžaci, Knez Mihailova 24, Odžaci, sa naznakom “Za nagradu 22. oktobar, ne otvarati”.

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top