Somborske vesti

Gradsko veće prihvatilo informaciju o održavanju pruge Sombor - Vrbas

Gradsko veće je na 61. sednici, održanoj 16. maja 2017. godine, prihvatilo izveštaj o radu Turističke organizacije grada Sombora za 2016. godinu i uputiće ga na razmatranje i odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Skupština grada će razmotriti i informaciju o centru za prihvat migranata za vreme trajanja migrantske krize. U informaciji, koju je Veće usvojilo i upućuje je odbornicima na razmatranje i usvajanje, su hronološki navedene sve radnje i aktivnosti koje se odnose na objekat za prihvat migranata – od obezbeđenja i opremanja lokacije za izgradnju objekta, izgradnje centra i pratećih objekata: trpezarije sa distributivnom kuhinjom i upravne zgrade sa ambulantom – do izgradnje dnevnog edukativno-rekreativnog centra za decu i majke, čiju izgradnju će finansirati Ekumenska humanitarna organizacija – EHO Novi Sad.

Objekat će, navedeno je u svim ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migrante i Grada Sombora, za vreme migrantske krize koristiti i njima upravljati Komesarijat, a po isteku krize biće predat u posed lokalnoj samoupravi. Na sednici Veća je rečeno da Grad nije učestvovao u donošenju odluke o odabiru lokacija za izgradnju centra, već je odluku da se centri za prihvat migranata grade u pograničnim područjima donelo nadležno Ministarstvo, a realizovao Komesarijat za izbeglice.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o potrebi finansiranja aktivnosti na održavanju pruge na deonici Sombor-Vrbas, kao pružnog pravca od vitalnog lokalnog interesa za razvoj grada Sombora. Veće je prihvatilo i nacrt ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obaveze upravljača infrastrukture, odnosno „Infrastrukture Železnice Srbije“ AD i lokalne samouprave. O navedenoj informaciji izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine grada.

Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade grada Sombora za period 2017-2021. godine, a Predlog LAP-a će razmotriti i odbornici SG.

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top