Somborske vesti

Privredni savet- Potrebna veća saradnja sa javnim preduzećima

Privredni savet grada Sombora je 6. juna održao 11. sednicu na kojoj je bilo reči o proširenju Saveta, rezultatima učešća u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja i rezultatima javnog poziva upućenog bankama za kratkoročno kreditiranje „mikro“ i „malih“ preduzeća i preduzetnika sa teritorije Grada.anovi Saveta su, ceneći dosadašnji rad, zaključili da je potrebno da sve delatnosti imaju svoje predstavnike u Privrednom savetu. Zbog toga će se pristupiti proširenju Saveta izborom članova iz oblasti, kao što su bankarski sektor, preduzetnici i druge delatnosti, koje do sada nisu imali predstavnike u Privrednom savetu.

Članovi Saveta su, razmatrajući saradnju sa javnim preduzećima, zaključili da je potrebna veća saradnja i zatražili da ih nadležni u javnim preduzećima redovno izveštavaju o izmeni zakonskih propisa koji se odnose na njihovu delatnost.

Bilo je reči i o lošoj putnoj infrastrukturi, kao i merama koje će se preduzeti kako bi se ista popravila.

Članovi Saveta su informisani o tome da je Nacionalna služba za zapošljavanje gradu Somboru odobrila 9.390.909,09 miliona dinara za sufinansiranje mera aktivne politike zapošljavanja, što ukupno sa sredstvima obezbeđenim u budžetu grada Sombora iznosi 21.090.909,09 dinara. Realizacijom mera aktivne politike zapošljavanja zaposliće se 113 nezaposlenih lica.

Članovi Saveta informisani su o tome da su „Banka Intesa“ a.d. Beograd i Komercijalna banka a.d. Beograd, ispunile kriterijume navedene u javnom pozivu upućenom bankama za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata i preduzetnika sa sedištem na teritoriji grada Sombora, a uz učešće lokalne samouprave u finansiranju kamate na kredite.

Tagovano
Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top