Dok Srbija još uvek preračunava koliko će je milijardi evra koštati početak rada na poglavlju 27 u procesu priključenja EU, makar u jednom delu Somborci gotovo da mogu da budu potpuno mirni.

Naime, ovaj grad je jedna od malobrojnih sredina u našoj državi koja već 30 godina poseduje postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV). Uređaj je do sada samo delimično iskorišćavao biogas dobijen u tehnološkom procesu prerade otpadnih voda.

Zahvaljujući projektu Interreg IPA Programu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije - Iks DEGREE“, u kom osim JKP „Vodokanal“-a, kao partneri učestvuju i Univerzitet u Novom Sadu, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, te sa hrvatske strane „Vinkovački vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i Poljoprivredni institut iz Osijeka, u somborskom preduzeću ne samo što će se od viška biogasa proizvoditi električna energija za sopstvene potrebe postrojenja, nego će se u tu svrhu koristiti i druge sirovine.

Po rečima Jasmine Bobić, direktorke JKP „Vodokanal“ davnašnja želja menadžmenta u preduzeću bila je da se biogas iskoristi za proizvodnju električne energije, što je ovim projektom i omogućeno.

- Izuzetno smo zadovoljni zbog toga – kaže Jasmina Bobić. – Iz biogasa koji je stvoren u procesu prečišćavanja otpadnih voda dobićemo električnu energiju i ostvariti istovremeno i značajnu uštedu, a s druge strane, doprinećemo očuvanju životne sredine, jer koristimo nusproizvod iz pomenutog procesa.

Projekat DŽ DEGREE, sa buyetom od 1,7 miliona evra jedan je od trenutno najvećih iz tog programa, a od te svote 498.000 evra dodeljeno je „Vodokanalu“ za realizaciju projektnih zadataka. Menayer projekta ispred JKP „Vodokanal“ Strahinja Šljukić ističe da je pomenuti novac namenjen nabavci gas generatora i opreme koja će omogućiti bolje iskorišćavanje biogasa i dopunu digestora novom biomasom.
-Biće ovo jedinstven slučaj kod nas da će se digestor puniti različitim vrstama mase, a ne samo muljem kao do sada – kaže Šljukić. – Pored ekonomske uštede, koju ćemo ostvariti proizvodnjom električne energije i uticajem na očuvanje životne sredine, dragocena je i korist koju će drugi imati iz ovog projekta, a to je iskustvo koje ćemo podeliti sa njima.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u upotrebi je od 1985. godine. Prema rečima izvršnog direktora Tehničkog sistema u preduzeću Dušana Đurđevića, nusproizvod ili biogas, odnosno metan, koji se dobija u procesu prečišćavanja otpadnih voda, do sada nije bivao iskorišćen u potpunosti. Korišćen je za grejanje u sklopu tehnološkog procesa. Značajan višak je ostajao i on je spaljivan, jer nije mogao biti ispuštan u atmosferu.

- Zahvaljaujući ovom projektu biće nam omogućeno da iskoristimo višak gasa za proizodnju električne energije, koja će dalje biti upotrebljena za sam proizvodni proces – napominje Đurđević. - Očekujemo da ćemo električnom energijom nastalom na taj način pokriti 30 do 40 odsto naših potreba. Ugradnja gas generatora je prva faza u tom procesu, druga je upotreba novih sirovina, osim kanalizacionog mulja koji je već sada u upotrebi, a to je kukuruzna silaža.

Glavni rezultati ovog projekta prekogranične saradnje su izgradnja i puštanje u rad kogenerativnog postrojenja sa 200 kilovata električne i 230 kilovata toplotne snage u „Vodokanalu“ i povećanje proizvodnje biogasa u sadašnjem postrojenju sa 1700 kubika dan na čak 3.000, opremanje i puštanje u rad nove mobilne laboratorije za analizu potencijala sirovina, optimizaciju proizvodnje i analizu kvaliteta biogasa na novosadskom Univerzitetu. Kada je reč o hrvatskim partnerima njihov benefit projekta je izgradnja i puštanje u rad solarnih elektrana snage 380 kilovata u vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji i opremanje laboratorija za analizu kvaliteta biomase na Poljoprivrednom institutu Osijek.

Dinamičnih šest meseci
Koordinator projekta, profesor Univerziteta u Novom Sadu dr Filip Kulić kaže da je „Vodokanal“ u fazi nabavke gas generatora za proizvodnju električne energije iz biogasa, a već su pripremljeni dokumenti za javnu nabavku i ishodovana građevinska dozvola.

- Sad nastupa najdinamičniji period kada će najveći deo opreme da se nabavlja i instalira i pušta u pogon – kaže profesor Kulić. - To će se odvijati u narednih šeset meseci. Početkom leta bi trebalo da oprema bude u postrojenju, čime se okončava prva faza, dok druga, koja označava povećanje kapaciteta proizvodnje biogasa u digestorima, kreće od jeseni.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 106. sednici, održanoj 27. februara 2018. godine, utvrdilo Predlog odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kojom se pravo prvenstva zakupa daje „DOO HOLLO COMPANY DOROSLOVO“. Predlog odluke, Gradsko veće je utvrdilo na osnovu Odluke koju je prethodno donela i lokalnoj samoupravi na realizaciju prosledila nadležna komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predlog odluke razmotriće i konačnu odluku doneti odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Veće je prihvatilo informaciju o dodeli 30 protivgradnih raketa Radarskom centru „Bajša“ radi opremanja 23 protivgradne stanice na teritoriji grada Sombora, te informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sombora za period januar-decembar 2017. godine.

Gradsko veće donelo je Rešenje kojim je dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodokanal“ kojom se cena vode u selima Aleksa Šantić, Doroslovo, Riđica, Svetozar Miletić i Stapar, utvrđuje u visini od 60 odsto u odnosu na redovnu cenu, odnosno u iznosu od 37,53 din/m3 za domaćinstva i 59,75 din./m3 za privredna društva, preduzetnike i ostale korisnike.

Dok se ne stvore uslovi za obračun i naknadu potrošnje merenja vodomerom, u selima Aleksa Šantić, Doroslovo, Riđica, Stanišić, Stapar, Telečka i Svetozar Miletić potrošnja vode utvrđivaće se paušalno i to 3m3 vode po članu domaćinstva, uz plaćanje naknade za održavanje vodovodnog priključka.

Novi obračun će se primenjivati od 1. marta 2018. godine.

Veće je prihvatilo i ponudu JKP „Zelenilo“ i dodelilo mu poslove na održavanju javne rasvete u gradu i selima. Vrednost navedenih radova procenjena je na iznos od 28,5 miliona dinara, o čemu će biti potpisan i ugovor.

Radi formiranja informatičkog odeljenja u Gimnaziji „Veljko Petrović“, Gradsko veće je odobrilo 690.000,00 dinara za nabavku opreme potrebne za verifikaciju informatičkog odeljenja i 320.000,00 dinara za refundiranje troškova roditeljima 20 učenika sa teritorije grada Sombora koji ostvare uspeh za upis u odeljenje, a koji se dodatno pripremaju za upis.

Grad će sa 3.000.000,00 dinara podržati projekat investicionog održavanja fasade OŠ „Nikola Tesla“, ukoliko projekat odobri Sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, kod kojeg je škola konkurisala. Za navedeni projekat ukupno je potrebno 12.485.851,38 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Informaciju o preuzimanju vodovoda u somborskim selima: Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor od strane Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ u Bezdanu, Gradsko veće je prihvatilo na 104. sednici, održanoj 13. februara 2018. godine. Prema informaciji, JKP „Vodovod“ će vodosnabdevanje u navedenim mestima preuzeti 1. marta 2018. godine, a obračun i naplata potrošene vode utvrđivaće se paušalno i to tri kubna metra vode po članu domaćinstva, uz plaćanje naknade za održavanje vodovodnog priključka. Ovakav način obračuna potrošnje vode vršiće se dok se ne steku uslovi za obračun i naplatu potrošnje merenja vodomerom.

Veće je prihvatilo i informaciju o toku izrade projektno-tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom za izgradnju lokalnog puta regionalnog značaja Sivac-Stapar, te utvrdilo kriterijume za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2018. godini.

Gradsko veće je prihvatilo i Izveštaj o do sada zakupljenom građevinskom zemljištu koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u svojini grada Sombora u proizvodnoj 2017/2018. godini.

Prema Izveštaju, u evidenciji se nalazi 295 parcela nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada, a njihova ukupna površina je 99,2931 hektara. Izuzev parcele u k.o. Stapar i k.o. Rastina, ostale parcele su evidentirane u k.o. Sombor 1 i k.o. Sombor 2.

Od navedenih 99,2931 ha, na korišćenje bez naknade dato je 80,6327ha i to: 13,7203 ha Kazneno-popravnom zavodu u Somboru, 28,6822 ha bez naknade obrađuje Poljoprivredno stručna služba Sombor, Srednja poljoprivredno-prehrambena škola obrađuje 38,0470 i OŠ „Branko Radičević“ u Staparu 0,1832 ha.

Uz naknadu, preostalih 19,1816 ha obrađuje 18 fizičkih lica i Konjički klub „Vojvođanin“, Sombor.

Objavljeno u Somborske vesti

Na 102. sednici, održanoj 02. februara 2018. godine, Gradsko veće je usvojilo prve izmene Finansijskog plana Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Razlozi izmena proizašli su iz potrebe nabavke softvera za vođenje evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta i zemljišta u javnoj svojini grada Sombora, radi unapređenja poslova u Odeljenju za poljoprivredu.

Sredstva za nabavku softvera u iznosu od 5.800.000,00 dinara obezbediće se smanjivanjem nekoliko iznosa planiranih u okviru Programa finansiranja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, tekuće popravke i održavanje, izgradnja zgrada i objekata..). U okviru navedenog Programa otvoriće se nova stavka pod nazivom nematerijalna imovina u navedenoj vrednosti (5,8 miliona dinara).

Članovi Veća dali su saglasnost na prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za tekuću godinu koje su proizašle iz potrebe povećanja iznosa već planiranih javnih nabavki koje se odnose na opremanje protivgradne službe, nabavku protivgradnih raketa. Plan javnih nabavki dopuniće se nabavkom softvera za evidenciju državnog poljoprivrednog zemljišta, radova na izgradnji saobraćajnica u Bloku 82 u Somboru, te infrastrukturnim opremanjem Industrijske zone Sombor u zoni saobraćajnica SS2 i P6.

Prihvaćena je i informacija o preuzimanju vodovoda u Staparu, Doroslovu, Telečki, Aleksi Šantiću, Svetozaru Miletiću, Stanišiću i Riđici, od strane JKP „Vodokanal“, te predlog Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja, za vansudska poravnanja.

Gradsko veće je prihvatilo molbu Srednje škole „Sveti Sava“ Sombor i odobrilo 70.000,00 dinara za nabavku analitičke vage koja se koristi za održavanje vežbi za stručne predmete i izradu praktičnog dela maturskih radova u dva obrazovna profila.

Na 102. sednici Veće je usvojilo i predlog Komisije za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma u 2018. godini.

Objavljeno u Somborske vesti

Skupština grada Sombora na 21. sednici, održanoj 12. januara 2018. godine, razmotrila je Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine.

O razlozima donošenja Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, govorio je Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija. Kovačić je naveo da lokalna samouprava ima obavezu da svojim aktom propiše minimalne iznose koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni da izdvajaju na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada.

„Lokalna samouprava ima obavezu i da utvrdi visinu naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju kada lokalna samouprava profesionalnog upravnika postavlja kao vid prinudne mere“, naveo je Kovačić.

Nakon obrazloženja Skupština je donela Odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora.

Prema Odluci, minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora su, za zgrade sa liftom starosti do 10 godina izdvajanje iznosi 2,50 dinara, za zgrade starosti od 10 do 20 godina i koje imaju lift izdvajanje iznosi četiri dinara, za zgrade od 20 do 30 godina starosti pet dinara, a preko 30 godina starosti šest dinara.

Za zgrade koje nemaju lift, a stare su do 10 godina najmanje mesečno izdvajanje iznosi dva, za zgrade od 10 do 20 godina starosti tri dinara, od 20 do 30 godina starosti četiri dinara i za zgrade preko 30 godina starosti najmanje mesečno izdvajanje može iznositi pet dinara.

Na ime troškova tekućeg održavanja, Odlukom je utvrđeno da je minimalni mesečni iznos za svaki posebni deo zgrade: za zgrade sa liftom 287,00, a za zgrade bez lifta 220,00 dinara.

Odlukom je utvrđen i iznos naknade za prinudno postavljene profesionalne upravnike i naknada je u zavisnosti od broja posebnih delova zgrade. Tako, naknada za rad prinudnog upravnika u zgradi do osam posebnih delova iznosi 147,00 dinara, naknada za upravljanje u zgradi od osam do 30 posebnih delova iznosi 176,00, a za upravljanje u zgradi sa više od 30 posebnih delova naknada prinudnog profesionalnog upravnika iznosi 205,00 dinara za svaki posebni deo zgrade (stan).

Nakon toga, odbornici su većinom glasova doneli Rešenje o imenovanju Jasmine Bobić, dipl. inženjera arhitekture za direktora JKP „Vodokanal“ i doneli Rešenje o razrešenju Snežane Bajčeta članstva u Odboru za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine, a za člana u navedenom Odboru imenovan je Milan Milanko.

Objavljeno u Somborske vesti

Članovi Gradskog veća, na 89. sednici, dali su saglasnost na statut JKP „Vodovod“ u Bezdanu i uputili ga na konačno odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora. Odbornici će se izjasniti i o Predlogu odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodokanal“ u Somboru, a na osnovu predloga koji je Gradsko veće utvrdilo na 89. sednici, održanoj 06. novembra 2017. godine.

Veće je donelo i odluku o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje funkcija pravobranioca i dva zamenika pravobranioca, te odluku o učešću grada u manifestaciji „Srbija u ritmu Evrope“, za šta je potrebna i odobrena finansijska podrška u iznosu od 372.000,00 dinara. Sombor na najvećoj dečjoj manifestaciji u Srbiji učestvuje pet godina, 2016. godine bio je pobednik i na osnovu toga 2017. domaćin predstavnicima 20 gradova i 20 ambasada koje podržavaju ovaj program. Kao pobednik „Srbija u ritmu Evrope 2017.“ grad Niš biće domaćin manifestacije naredne godine.

Veće je odlučilo da MZ „Bački Monoštor“ odobri 280.000,00 dinara za nabavku i ugradnju stolarije na objektu Doma kulture u ovom selu. MZ „B. Monoštor“ ima obezbeđeno 220.000,00 dinara, a nedostajuća sredstva biće obezbeđena iz tekuće budžetske rezerve.

Gradsko veće je odobrilo i 230.000,00 dinara za rešavanje problema grejanja velike sale koju koriste gradske mesne zajednice „Nova Selenča“ i „Selenča“.

Objavljeno u Somborske vesti

Zbog izvođenja radova na saniranju havarije, na vodovodnoj mreži u ulici Matije Gupca došlo je do prekida vodosnabdevanja potrošača koji žive u pomenutoj ulici u delu između raskrsnice sa ulicom Uroša Predića i ulicom Josićki put.

Dežurne ekipe JKP "Vodokanal"-a su na terenu. Prekid vodosnabdevanja će trajati do 15 časova. Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/425-110.

Nakon završetka radova moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži, kao i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera, zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode.

Objavljeno u Somborske vesti

Tokom današnjeg dana izvodiće se radovi na elektro mreži fabrike vode CVS "Jaroš".

Tokom trajanja radova moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži, kao i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera, zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode.

Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/425-110.

JKP "Vodokanal" moli potrošače za strpljenje.

Objavljeno u Somborske vesti

Ovih dana, u skladu sa planski definsanim aktivnostima na održavanju puteva i ulica, izvodili su se istovremeno radovi na nekoliko lokacija. JKP „Prostor“ Sombor, kao preduzeće koje vrši stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova na održavanju puteva i ulica u Gradu Somboru ističe da su radovi na asfaltiranju Vodovodske ulice privedeni kraju. Naime, radovi su izvođeni po fazama, a završna faza podrazumevala je nanošenje finalnog sloja asfalta u ukupnoj dužini od oko 800 metara. Loša podloga i prolazak teških vozila uzrokovala su značajna oštećenja kolovoza i činila probleme kako građanima ulice tako i zaposlenima JKP „Vodokanal“ prilikom pristupa gradskom izvorištu vode tako da ranija krpljenja nisu imala pozitivne efekte.

Završnim radovima na asfaltiranju, prisustvovali su gradonačelnica Grada Sombora Dušanka Golubović, zamenik gradnačelnice Antonio Ratković, direktor JKP „Prostor“ Sombor Goran Nonković, i predstavnik JKP „Vodokanal“, Zoran Rus. Takođe na lokaciji u ulici Vukice Mitrović izvodili su se radovi na izgradnnji sportskih terena i igrališta. Naime, na ranije iskrčen prostor i obavljene zemljane radove otpočeli su poslovi na asfaltiranju. Asfaltiran je teren za basket dimenzija 14 x 15 metara, te je nakon toga izvršeno obeležavanje terena i postavljanje koša.

Izvršena je izgradnja trim staze u dužini od oko 170 metara od tucanika. Shodno planu, sledi izgradnja terena za mali fudbal i odbojku na pesku. Dinamika radova na terenima prati dinamiku radova na izgradnji trim staze, u Rokovačkoj šumi jer su ovi teretni praktično sastavni deo trim staze.

Uporedo sa izvođenjem radova u gradu Somboru, izvode se radovi i po selima. U Bezdanu, je asfaltiran parking ispred osnovne škole u Bezdanu, kolski prilaz, i deo trotoara ispred škole, na prethodno pripremljen teren. Naime, parking ispred osnovne škole predstavljao je jedan od vodećih problema. Savet MZ Bezdan, na inicijativu počasnog predsednika saveta MZ Bezdan, Željka Žiže, pokrenuli su i izveli radove na izgradnji atmosferske kanalizacije na prostoru ispred škole. Radovi su obuhvatali postavljanje cevi za odvod atmosferske vode, izgradnju slivnih rešetki i izgradnju parkinga do nivoa tucanika. Radove su finansirali sopstvenim sredstvima. Po okončanju ovih radova, na ovako pripremljen teren nanet je završni sloj asfalta, pod budnim okom stručno tehničke službe JKP „Prostor“. Radovi na uređenju u Bezdanu se nastavljaju, izgradnjom parkinga pored ambulante, saniranjem udarnih rupa kako po samom naseljenom mestu tako i po prilaznim putevima.

Izvor: 025info

Objavljeno u Somborske vesti

Danas, 26. septembra 2017. zbog izvođenja radova na vodovodnom priključku u ulici Slaviša Vajnera Čiče, doći će do prekida vodosnabdevanja potrošača u delu pomenute ulice.

Prekid vodosnabdevanja će trajati od 08 do 12 časova. Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/464-222.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode koja je prolaznog karaktera zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode.

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 10 septembar 2017 00:00

Vodokanal preuzeo i mrežu u Kljajićevu

Gradsko veće Sombora usvojilo je predlog odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, o čemu će se izjasniti i odbornici Skupštine grada.

Veće je prihvatilo informaciju o preuzimanju vodovoda u Kljajićevu i prihvatilo odluku o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje JKP „Vodokanal“, u zavisnosti od kategorije potrošača, primenjuje.

Članovi veća izglasali su Pravilnik o pružanju socijalno-edukativnih usluga. Socijalno-edukativne usluge utvrđene su Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Sombora, a podrazumevaju pomoć pojedincima i porodicama radi prevazilaženja kriznih situacija, sticanja veština za samostalan i produktivan život u zajednici. Gradsko veće je ovlastilo gradonačelnicu Dušanku Golubović da sa Centrom za socijalni rad u Somboru potpiše aneks ugovora o finansiranju pružanja socijalno-edukativnih usluga u 2017. godini.

Na istoj sednici utvrđen je tekst javnog poziva i kriterijumi za raspoređivanje sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana namenjenog Romima.

Izvor: dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Najnovija združena akcija JKP "Zelenila", "Prostora", "Čistoće", "Vodokanala", nekoliko privatnih preduzeća i građana Sombora, najbolji je dokaz kako se od zapuštenog šumarka na obodu grada, gde su nesavesni godinama odlagali otpad, može napraviti ugodno mesto za boravak, relaksaciju ili vežbanje.

Pripremajući teren za izgradnju sportskih igrališta, trim staze i teretane na otvorenom radnici JKP "Zelenilo", kao nosioca celog posla, užurbano krče i uređuju prostor na obodu Rokovačke šume. Kraj obilaznice, koja spaja Staparski i Apatinski put, uz ukrštanje sa Rokovačkim putem, pripremaju se podloge za nastavak radova i postavljanje sprava, klupa i mobilijara.

Radnici "Zelenila" su iskrčili teren, posekli podrast i šiblje, odneli drvni otpad, izradili i postavili klupe, a sada imaju u planu da postave deo sprava za teretanu na otvorenom. "Prostor" je sopstvenom mehanizacijom uklonio šut i smeće, "Čistoća" je angažovala "bobket" za skidanje gornjeg sloja za uređenje staze i raščistila teren, a "Vodokanal" je pripomogao rovokopačem.

- Trim staza nije nova ideja i odavno želimo da Rokovačku šumu pretvorimo u mesto za sport, šetnju i rekreaciju. To je idealan prostor, gde bi sugrađani provodili slobodno vreme i oslobodili se negativnih uticaja na njihovo zdravlje, a reč je o Ulici Vukice Mitrović - kaže dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora i dodaje da je trim staza donacija pojedinaca i firmi.

PODRŠKA FIRMAŠA

PODRŠKU celom poduhvatu svojom mehanizacijom, vozilima i radnim angažovanjem dali su i zaposleni u preduzećima "Kanon trejd", "Meteor komerc", "Remont Komazec", kao i Sportski savez Sombora.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Somborske vesti
petak, 25 avgust 2017 00:00

Planska zamena vodomera u domaćinstvima

JKP "Vodokanal" Sombor obaveštava potrošače na teritoriji grada Sombora da je od juče otpočela planska zamena vodomera u domaćinstvima. Zamena vodomera će se vršiti u naredne dve nedelje, radnim danima od 8 do 20 časova. U toku trajanja radova mogući su kratkotrajni prekidi vodosnabdevanja potrošača.

Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/425-110.

Ovom prilikom molimo vlasnike objekata da vodomerne šahte očiste i da radnicima JKP "Vodokanal"-a omoguće pristup vodomerima.

JKP "Vodokanal" se unapred zahvaljuje svojim potrošačima na saradnji i razumevanju.

Objavljeno u Somborske vesti

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u bloku 45 i 23 odvijaju se po predviđenoj dinamici, samim tim se očekuje da i druga faza izgradnje bude realizovana u planiranom roku, kažu u JKP Vodokanal.

Nakon završetka radova na izgradnji javne kanalizacione mreže u ulicama Dušana Mudraka, Pavla Vujisića i delu Josićkog puta, kao i izgradnje javne vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Miodraga Petrovića-Čkalje i delu Sime Šolaje, radovi na izgradnji se nastavljaju u sledećim ulicama: Majora Milana Tepića, Salvadora Aljendea, Svetog Nikole i delu Dinarske.

Ovom prilikom iz JKP Vodokanal podsećaju građane da će navedene ulice do okončanja radova biti zatvorena za saobraćaj u periodu od 07:00 do 15 časova, te mole građane da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom, kao i da svoja vozila uklone sa trase i parkiraju ih van zone izvođenja radova.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 03 avgust 2017 00:00

Delovi Sombora danas bez vode

U četvrtak, 03. avgusta, zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži u naselju Goge, doći će do prekida vodosnabdevanja potrošača u delu ulica Proleterska i delu VII Vojvođanske udarne brigade, kao i delu Dušana Vasiljeva.

Prekid vodosnabdevanja će trajati od 07 do 13 sati. Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/425-110.

Korisnicima koji žive u pomenutoj ulici preporučuje se da obezbede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe. Nakon završetka radova moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži, kao i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera, zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode.

Objavljeno u Somborske vesti

U utorak, 01. avgusta, zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži u naselju Goge, doći će do prekida vodosnabdevanja potrošača u delu ulica Starog Vujadina i Marinka Plavšića.

Prekid vodosnabdevanja će trajati od 07 do 13 sati. Kontakt telefon za dodatne informacije je: 025/425-110.

Korisnicima koji žive u pomenutoj ulici preporučuje se da obezbede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe. Nakon završetka radova moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži, kao i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera, zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode.

JKP "Vodokanal" se unapred zahvaljuje potrošačima na ukazanom razumevanju i strpljenju.

Objavljeno u Somborske vesti

Sutra, 26. jula 2017. zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži u ulici Josifa Pančića doći će do prekida vodosnabdevanja potrošača u delu ulice Josifa Pančića između ulica Filipa Kljajića i Stanka Opsenice, zatim u delu ulice Filipa Kljajića između ulica Josifa Pančića i Ivana Gorana Kovačića, kao i potrošači u ulicama Ivana Gorana Kovačića i Štrosmajerovoj.

Prekid vodosnabdevanja će trajati od 07 do 14 časova. Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/425-110.

Objavljeno u Somborske vesti

Počev od sutra, 11. jula 2017. pa do petka, 14. jula 2017. godine, zbog izvođenja radova na zameni dela magistralnog voda u Vojvođanskoj ulici moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži u ulici Solunskih boraca, kao i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera, zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode. Radovi će se vršiti u periodu od 06 do 14 časova.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 06 jul 2017 00:00

Obaveštenje iz JKP Vodokanal Sombor

Iz Javno-komunalnog preduzeća Vodokanal Sombor obaveštavaju sugrađane da je izmenom i dopunom Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombor ("Sl. list Grada Sombora" 7/2017), Skupština Grada Sombora, na sednici održanoj 26. juna ustanovila primenu objedinjene procedure kao skup postupaka i aktivnosti u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom priključka na javnu vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, koja se primenjuje od 05. jula.

Građani, od danas, zahtev za priključenje na javnu vodovodnu ili kanalizacionu mrežu postojećeg objekta podnose Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo u elektronskoj formi kroz CIS (centralni informacioni sistem).

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 29 jun 2017 00:00

Staparci piju vodu sa arsenom

U selima na području grada Sombora voda već godinama nije za piće pa je preduzeće Vodokanal cisternom snabdevalo stanovnike pijaćom vodom. U Staparu je situacija nešto drugačija dok čekaju priljučak na Somborsku fabriku vode.

Stanovnici Stapara kažu da je nekada cisterna dolazila, ali da je već dugo ne vide, a kako stvari stoje, oni misle da im nije ni potrebna.

Zbog prisustva arsena voda je zabranjena za piće, ali oni piju radije nego ovu iz cisterne koja je presušila.

"Niko je ne koristi, niko i ne uzima otuda, kako stoji tako ostaje, niko je i ne pregleda, da li treba vode, da li ne treba, suvo je sve tu niko ni ne uzuima vodu, Staparci piju iz vodovoda, jer je prava voda", priča stanovnik Stapara Mihalj Matišić.

"Malo bude slabijeg pritiska, inače što se tiče vode, svi pijemo. Ja ne znam da li je neko ikad uzimao sa cisterne, možda ove devojke sa trafike pošto nemaju vode, i bilo je priče da su u zabavište nosili, valjda je takva komanda bila, inače svi redovno trošimo vodu", dodaje meštanin Bora Krstić.

Radovi na postavljanju cevovoda prema Staparu su počeli. Investiciju vrednu 90 miliona finansiraju grad, Vodokanal i deo je kredit KFV banke.

"U Staparu će morati da se radi buster stanica, radi povećanja pritiska. Za to su obezbeđeni projekti kao i za cevovod prema Doroslovu, tako da se nadamo da će posao biti završen iduće godine", kaže Jasmina Bobić, direktorka JP Vodokanal.

Do sada su na fabriku vode u Somboru priključena sela Kljajićevo, Čonoplja, Svetozar Miletić. Bezdan, Kolut i Bački Breg su na postrojenju iz Bezdana, ali u Riđici, Rastini, Gakovu gde voda nije za piće, proći će najmanje dve godine dok ne dobiju zdravu vodu.

izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici JKP „Vodokanal“ će 18. maja 2017. godine, početi da postavljaju instalacije za kanalizaciju otpadnih voda u delu ulice Sime Šolaje u Somboru.

Za vreme postavljanja instalacija, u periodu od 18. do 30. maja 2017. godine biće izmenjen režim saobraćaja i to u vremenskom periodu od 7.00 do 15.00 časova.
Saobraćaj će se u navedenom periodu odvijati prema projektu saobraćajne signalizacije koji je uradio „DP-ING“ DOO, Novi Bečej.

Izvođač radova ima obavezu da, po potrebi, obezbedi prisustvo radnika saobraćajne policije i da preduzima sve potrebne mere u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Objavljeno u Somborske vesti
utorak, 09 maj 2017 00:00

Sombor: Struja iz bio gasa

Sva komunalna i industrijska otpadna voda iz grada stiže na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, a voda koja se dobija na kraju procesa prečišćavanja boljeg je kvaliteta od kanalske vode. Jedan od nus proizvoda je bio gas, koji sadrži oko 70 posto metana i taj bio gas uskoro trebao da se koristi za proizvodnju električne energrije. Rezultat je to međunardobnog IPA projekta u koji je uključeno i Javno komunalno preduzeće "Vodokanal".

"Ovim IPA projektom obezbedićemo gas generator, kojim ćemo proizvoditi električnu energiju. Biće to velika ušteda za nas, jer ovo postrojenje troši puno struje ", kaže vd direktora JKP "Vodokanal" Jasmina Bobić.

"Višaka gasa mi smo do sada spaljivali. Bukvalno leti bacamo gas koji bi mogao da se koristi. Kada dobijemo ovaj gas generator moći ćemo proizvoditi električnu energiju i time bi pokrili deo potreba za električnom energijom koja se troši na ovom postrijenju, a hlađenjem gas generatora zagrevali bi vodu potrebnu za tehnološki proces", kaže Marko Minić, rukovodilac Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Sombor uređaj za pšečićavanje otpadnih voda ima od 1985. godine.Voda se prvo mehanički prečićava, gde se zadržava grubi otpad. Dalje ide do peskolova i hvatača masti. Sledi zatim prethodni taložnik.

"Tu imamo gravitaciono taloženje primarnog mulja, a primarnu mulj se transportuje do linije mulja i digestora. Voda se preliva preko obodnih kanala bazena i dolazi do aeracionih bazena«, objašnjava Savinka Staničkov Katanić, zamenik rukovodioca UPOV–a.

Postoje dva procesa aeracije-dubinska i površinska.

"U aeracionim bazenima voda se prečićava tako što mikrooorganizmi uzimaju rastvorene organske materije koje se nalaze u vodi i na taj način prečišćavaju vodu", kaže Staničkov-Katanić.

Voda zatim ide u taložnik , gde se odvaja mulj, a voda , sada već prečišćena uliva se u Mostongu i odatle u kanal Dunav-Tisa –Dunav. Sombor je tako i 32 godine posle puštanja ovog uređaja u rad jedan od retkih gradova koji upotpunosti prečišćava svoje otpadne vode.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 12 april 2017 00:00

Čekaju godinama pijaću vodu

Voda u domaćinstvu Somborca Branimira Pajića nije iz gradskog vodovoda već iz bušenog bunara. Nije za piće, pa ni za kuvanje, a ovom vodom nije lako ni oprati veš. I nisu to jedini problemi, koje imaju vlasnici kuća i salaša u delu Sombora koji se zove stari Sivački put.

"Voda nam je najveći problem, a posebno je to od bombardovanja. Voda je toliko loša da ponekad ni stoka neće da je pije. Da kupujemo vodi ne možemo, pa se snalazimo tako što idemo na bunare u gradu. najveći problem je kada varira nivo podzemnih voda i kada nam hidrofori povuku pesak. Česti su onda kvarovi, pa smo danima bez vode", kaže Pajić.

"Kupujemo svi vodu ili donosimo sa arterskih bunara u gradu. Voda iz naših bunara kao da je masna. Nedaleko odavde su nekadašnji rezervoari za naftu i ko zna šta je ova naša voda povukla", veli Branimir Lalošević.

"Šahta je daleko od nas 200 metara. Znači nema puno posla i ulaganja. Mi smo se više puta obraćali i mesnoj zajednici i "Vodokanalu", ali bez ikakvih rezultata. Samo smo dobijali obećanja", objašnjava Jelena Vranješ.

Od centra grada udaljeni su 2,5 kilometara, prve kuće i salaši od vodovodne mreže daleko su tek nekoliko stotina metara, ali ipak vodu nemaju. Peticiju u Mesnoj zajednici "Mlake" uputili 2010. godine i od tada je izgradnja vodovoda u ovom delu grada u programu Mesne zajednice, ali nikada ta inicijativa nije prošla u Direkciji za izgradnju grada. U mesnoj zajednici sada kažu da će pomoći ovim ljudima.

"Obzirom da se ovaj problem ponovo aktuelizuje mi smo se obratili "Vodokanalu" i obećali su nam da će na osnovu našeg zahteva uraditi projektnu dokumentaciju", ističe predsednik Saveta MZ "Mlake" Dragan Knežević.

"Mislim da je potrebno što brže uraditi projekat. Kada budemo uradili projekat znaćemo i koji su eventualni problemi i koliko će sredstava biti potrebno", napominje Jasmina Bobić, vd direktora JKP "Vodokanal".

Sledeći korak je obezbeđivanje sredstava dali iz budžeta grada ili na konkursu pokrajine ministarstva ili na neki drugi način. Ali koliko bi ova investicija koštala znaće se tek kada bude urađen projekat.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

U utorak, 11. aprila 2017. zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži u ulici Štrosmajerova doći će do prekida vodosnabdevanja potrošača u delu pomenute ulice, kao i u delu ulice Ivana Gorana Kovačića. Prekid vodosnabdevanja će trajati od 09 do 14 časova, odnosno do okončanja radova.

Korisnicima koji žive u navedenim ulicama preporučuje se da obezbede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe. Nakon završetka radova moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži, kao i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera, zbog čega se potrošači mole da u tom slučaju izvrše ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona: 464-222.

Objavljeno u Somborske vesti

Nova fabrika vode "Jaroš" u Somboru zdravom pijaćom vodom snabdeva građane Sombora i selo Čonoplja, dok se preostalih devet sela somborske opštine, zbog zdravstvene neispravnosti - povećane koncentracije arsena, i dalje, zdravom pijaćom vodom snabdevaju iz cisterne.

Meštani Kljajićeva su u leto 2015. godine u vrelim danima pijaću vodu dobijali samo iz cisterne jer je seoska voda puna arsena.

Mira Đukić iz Kljajićeva svakodnevno dolazi po zdravu pijaću vodu do centra sela gde se nalazi cisterna.

"Snalazimo se... cisterna je tu. Blizu stanujem i na drugi dan donosim i eto tako, kako moramo", kaže on.

I danas, posle dve godine , cisterna sa vodom za piće odlazi u devet sela somborske opštine koja nemaju ispravnu vodu.

Jovan Petručić je vozač u JKP "Vodokanal", koji svakodnevno doprema cisterne vode po somborskim selima.

"Sela u koja nosimo vodu su Doroslovo, Stapar, Kolut, Bački Monoštor, Gakovo, Rastina, Riđica, Aleksa Šantić i Kljajićevo", navodi on.

Jedna od najmodernijih fabrika za prečišćavanje vode završena je pre više od godinu dana, ali od naseljenih mesta ovu vodu koriste samo grad Sombor i selo Čonoplja.

Kapacitet je udvostručen, ali investicija stoji. Nedavno su dobijena sredstva za nastavak radova.

"Sredstva koja smo sada dobili za buster stanicu omogućiće da priključimo Svetozar Miletić, a vrlo značajno je to što će ta buster stanica omogućiti da se priključe i naseljena mesta Aleksa Šantić i Stanišić, nakon toga i Riđica", izjavila je Jasmina Bobić, direktorka JKP "Vodokanal" iz Sombora.

Kako ističe direktorka "Vodokanala", završetak radova se planira za 2019. godinu.

Cilj je da se što pre stigne do svih naseljenih mesta, ali osnovni preduslov je vreme i novac koji treba obezbediti.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 3

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top