Dok Srbija još uvek preračunava koliko će je milijardi evra koštati početak rada na poglavlju 27 u procesu priključenja EU, makar u jednom delu Somborci gotovo da mogu da budu potpuno mirni.

Naime, ovaj grad je jedna od malobrojnih sredina u našoj državi koja već 30 godina poseduje postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV). Uređaj je do sada samo delimično iskorišćavao biogas dobijen u tehnološkom procesu prerade otpadnih voda.

Zahvaljujući projektu Interreg IPA Programu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije - Iks DEGREE“, u kom osim JKP „Vodokanal“-a, kao partneri učestvuju i Univerzitet u Novom Sadu, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, te sa hrvatske strane „Vinkovački vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i Poljoprivredni institut iz Osijeka, u somborskom preduzeću ne samo što će se od viška biogasa proizvoditi električna energija za sopstvene potrebe postrojenja, nego će se u tu svrhu koristiti i druge sirovine.

Po rečima Jasmine Bobić, direktorke JKP „Vodokanal“ davnašnja želja menadžmenta u preduzeću bila je da se biogas iskoristi za proizvodnju električne energije, što je ovim projektom i omogućeno.

- Izuzetno smo zadovoljni zbog toga – kaže Jasmina Bobić. – Iz biogasa koji je stvoren u procesu prečišćavanja otpadnih voda dobićemo električnu energiju i ostvariti istovremeno i značajnu uštedu, a s druge strane, doprinećemo očuvanju životne sredine, jer koristimo nusproizvod iz pomenutog procesa.

Projekat DŽ DEGREE, sa buyetom od 1,7 miliona evra jedan je od trenutno najvećih iz tog programa, a od te svote 498.000 evra dodeljeno je „Vodokanalu“ za realizaciju projektnih zadataka. Menayer projekta ispred JKP „Vodokanal“ Strahinja Šljukić ističe da je pomenuti novac namenjen nabavci gas generatora i opreme koja će omogućiti bolje iskorišćavanje biogasa i dopunu digestora novom biomasom.
-Biće ovo jedinstven slučaj kod nas da će se digestor puniti različitim vrstama mase, a ne samo muljem kao do sada – kaže Šljukić. – Pored ekonomske uštede, koju ćemo ostvariti proizvodnjom električne energije i uticajem na očuvanje životne sredine, dragocena je i korist koju će drugi imati iz ovog projekta, a to je iskustvo koje ćemo podeliti sa njima.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u upotrebi je od 1985. godine. Prema rečima izvršnog direktora Tehničkog sistema u preduzeću Dušana Đurđevića, nusproizvod ili biogas, odnosno metan, koji se dobija u procesu prečišćavanja otpadnih voda, do sada nije bivao iskorišćen u potpunosti. Korišćen je za grejanje u sklopu tehnološkog procesa. Značajan višak je ostajao i on je spaljivan, jer nije mogao biti ispuštan u atmosferu.

- Zahvaljaujući ovom projektu biće nam omogućeno da iskoristimo višak gasa za proizodnju električne energije, koja će dalje biti upotrebljena za sam proizvodni proces – napominje Đurđević. - Očekujemo da ćemo električnom energijom nastalom na taj način pokriti 30 do 40 odsto naših potreba. Ugradnja gas generatora je prva faza u tom procesu, druga je upotreba novih sirovina, osim kanalizacionog mulja koji je već sada u upotrebi, a to je kukuruzna silaža.

Glavni rezultati ovog projekta prekogranične saradnje su izgradnja i puštanje u rad kogenerativnog postrojenja sa 200 kilovata električne i 230 kilovata toplotne snage u „Vodokanalu“ i povećanje proizvodnje biogasa u sadašnjem postrojenju sa 1700 kubika dan na čak 3.000, opremanje i puštanje u rad nove mobilne laboratorije za analizu potencijala sirovina, optimizaciju proizvodnje i analizu kvaliteta biogasa na novosadskom Univerzitetu. Kada je reč o hrvatskim partnerima njihov benefit projekta je izgradnja i puštanje u rad solarnih elektrana snage 380 kilovata u vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji i opremanje laboratorija za analizu kvaliteta biomase na Poljoprivrednom institutu Osijek.

Dinamičnih šest meseci
Koordinator projekta, profesor Univerziteta u Novom Sadu dr Filip Kulić kaže da je „Vodokanal“ u fazi nabavke gas generatora za proizvodnju električne energije iz biogasa, a već su pripremljeni dokumenti za javnu nabavku i ishodovana građevinska dozvola.

- Sad nastupa najdinamičniji period kada će najveći deo opreme da se nabavlja i instalira i pušta u pogon – kaže profesor Kulić. - To će se odvijati u narednih šeset meseci. Početkom leta bi trebalo da oprema bude u postrojenju, čime se okončava prva faza, dok druga, koja označava povećanje kapaciteta proizvodnje biogasa u digestorima, kreće od jeseni.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Skupština grada Sombora na 21. sednici, održanoj 12. januara 2018. godine, razmotrila je Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine.

O razlozima donošenja Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, govorio je Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija. Kovačić je naveo da lokalna samouprava ima obavezu da svojim aktom propiše minimalne iznose koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni da izdvajaju na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada.

„Lokalna samouprava ima obavezu i da utvrdi visinu naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju kada lokalna samouprava profesionalnog upravnika postavlja kao vid prinudne mere“, naveo je Kovačić.

Nakon obrazloženja Skupština je donela Odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora.

Prema Odluci, minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora su, za zgrade sa liftom starosti do 10 godina izdvajanje iznosi 2,50 dinara, za zgrade starosti od 10 do 20 godina i koje imaju lift izdvajanje iznosi četiri dinara, za zgrade od 20 do 30 godina starosti pet dinara, a preko 30 godina starosti šest dinara.

Za zgrade koje nemaju lift, a stare su do 10 godina najmanje mesečno izdvajanje iznosi dva, za zgrade od 10 do 20 godina starosti tri dinara, od 20 do 30 godina starosti četiri dinara i za zgrade preko 30 godina starosti najmanje mesečno izdvajanje može iznositi pet dinara.

Na ime troškova tekućeg održavanja, Odlukom je utvrđeno da je minimalni mesečni iznos za svaki posebni deo zgrade: za zgrade sa liftom 287,00, a za zgrade bez lifta 220,00 dinara.

Odlukom je utvrđen i iznos naknade za prinudno postavljene profesionalne upravnike i naknada je u zavisnosti od broja posebnih delova zgrade. Tako, naknada za rad prinudnog upravnika u zgradi do osam posebnih delova iznosi 147,00 dinara, naknada za upravljanje u zgradi od osam do 30 posebnih delova iznosi 176,00, a za upravljanje u zgradi sa više od 30 posebnih delova naknada prinudnog profesionalnog upravnika iznosi 205,00 dinara za svaki posebni deo zgrade (stan).

Nakon toga, odbornici su većinom glasova doneli Rešenje o imenovanju Jasmine Bobić, dipl. inženjera arhitekture za direktora JKP „Vodokanal“ i doneli Rešenje o razrešenju Snežane Bajčeta članstva u Odboru za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine, a za člana u navedenom Odboru imenovan je Milan Milanko.

Objavljeno u Somborske vesti

Nova fabrika vode "Jaroš" u Somboru zdravom pijaćom vodom snabdeva građane Sombora i selo Čonoplja, dok se preostalih devet sela somborske opštine, zbog zdravstvene neispravnosti - povećane koncentracije arsena, i dalje, zdravom pijaćom vodom snabdevaju iz cisterne.

Meštani Kljajićeva su u leto 2015. godine u vrelim danima pijaću vodu dobijali samo iz cisterne jer je seoska voda puna arsena.

Mira Đukić iz Kljajićeva svakodnevno dolazi po zdravu pijaću vodu do centra sela gde se nalazi cisterna.

"Snalazimo se... cisterna je tu. Blizu stanujem i na drugi dan donosim i eto tako, kako moramo", kaže on.

I danas, posle dve godine , cisterna sa vodom za piće odlazi u devet sela somborske opštine koja nemaju ispravnu vodu.

Jovan Petručić je vozač u JKP "Vodokanal", koji svakodnevno doprema cisterne vode po somborskim selima.

"Sela u koja nosimo vodu su Doroslovo, Stapar, Kolut, Bački Monoštor, Gakovo, Rastina, Riđica, Aleksa Šantić i Kljajićevo", navodi on.

Jedna od najmodernijih fabrika za prečišćavanje vode završena je pre više od godinu dana, ali od naseljenih mesta ovu vodu koriste samo grad Sombor i selo Čonoplja.

Kapacitet je udvostručen, ali investicija stoji. Nedavno su dobijena sredstva za nastavak radova.

"Sredstva koja smo sada dobili za buster stanicu omogućiće da priključimo Svetozar Miletić, a vrlo značajno je to što će ta buster stanica omogućiti da se priključe i naseljena mesta Aleksa Šantić i Stanišić, nakon toga i Riđica", izjavila je Jasmina Bobić, direktorka JKP "Vodokanal" iz Sombora.

Kako ističe direktorka "Vodokanala", završetak radova se planira za 2019. godinu.

Cilj je da se što pre stigne do svih naseljenih mesta, ali osnovni preduslov je vreme i novac koji treba obezbediti.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 19 januar 2017 00:00

Održana 10. sednica Skupštine grada Sombora

 

Na 10. sednici Skupštine grada Sombora odbornici su razmotrili i odlučili o osam pitanja iz delokruga rada Skupštine grada.

Pre pristupanja odlučivanju o Predlogu odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Sombora, uvodno obrazloženje dao je Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu oblast i investicije. Prema obrazloženju, projekat bi se realizovao u partnerstvu sa firmom GGE ESCO d.o.o. Beograd, koja ima interes za izvođenje projekta energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje finalne energije

-Odluka o javno-privatnom partnerstu predstavlja osnovu za započinjanje razvoja projekta, koji za predmet ima instalisanje adekvatnijeg i ekonomičnijeg sistema javnog osvetljenja. Dok je konačan cilj projekta smanjenje troškova za funkcionisanje gradskog javnog osvetljenja, povećanje energetske efikasnosti i sigurnosti postizanja odgovarajućeg nivoa osvetljenosti grada – naveo je Kovačić.

Nakon rasprave, Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Sombora, usvojena je većinom glasova.

Odbornici su većinom glasova odlučili i da se u Stručni tim za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Sombora imenuju: Miroslav Kovačić, dipl.ekonomista - član Gradskog veća za oblast komunalnih delatnosti i investicija, Sava Dojić, dipl. ekonomista - član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, Marijana Rilke, dipl.ekonomista - pomoćnik načelnika Odeljenja za finansije za oblast javnih nabavki, Tomislav Ivanović, inž. elektrotehnike - Odeljenje za komunalne delatnosti i Milan Prole, dipl. ekonomista i inženjer za proizvodno mašinstvo - pomoćnik načelnika Odeljenja za obrazovanje.

Zadaci Stručnog tima, osim ostalog, su: pružanje stručne pomoći u pripremi studije opravdanosti, pri izradi uslova i konkursne dokumentacije, kriterijuma za izbor ponude i pregledanje i ocena prispelih ponuda, te utvrđivanje predloga odluke o izboru najpovoljnije ponude za javno-privatno partnerstvo ili pozicijapredloga odluke o poništavanju postupka javno-privatnog partnerstva.

Odbornici su razmotrili i doneli Odluku o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Odlukom je regulisano da se JKP „Zelenilo“ dodeljuje pravo obavljanja usluga čišćenja zgrada i opreme – odnosno obavljanje dimničarskih usluga.

Odbornici su prihvatili ostavku Jovana Keče na funkciju člana Gradskog veća za oblast poljoprivrede. Keča je ostavku obrazložio obavezama na radnom mestu.

Za novog člana Gradskog veća, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice predložio je Darka Radulovića, dipl. inž. poljoprivrede.

Posle sprovedenog izbornog postupka, izbora glasačkog odbora, pripreme glasačkih listića i ostalih izbornih radnji, za člana Gradskog veća za oblast poljoprivrede izabran je Darko Radulović, dipl. inženjer poljoporivrede.

Odbornici su potom većinom glasova prihvatili ostavku (iz ličnih razloga) Strahinje Šljukića na direktorsku funkciju u JKP „Vodokanal“, a za vršioca dužnosti direktora JKP „Vodokanal“, imenovali Jasminu Bobić, dip. inž. arhitekture.

Odbornici su većinom glasova odlučili i o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Sombora iz reda zaposlenih – razrešena je Bojana Bosnić, a imenovana Ivana Ožbolt.

Za novog člana Odbora za turizam imenovan je Milan Bajramović, umesto Saše Velebita koji je podneo ostavku na članstvo u Odboru.

Odbornici su prihvatili ostavku Dejana Kubatova na mestu člana Nadzornog odbora JKP „Vodokanal“ i umesto njega imenovali Ladislava Palfija.

Po okončanju rada po tačkama dnevnog reda na 10. sednici Skupštine grada, odbornici su pristupili postavljanju odborničkih pitanja.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Na drugoj redovnoj konferenciji za javnost novoformiranog „Patriotskog bloka Sombora“, koalicije koju za sada čine 3 političke organizacije: Demokratska stranka Srbije, Srpski pokret Dveri i Grupa građana „Bolji Sombor“, javnosti su se obratili nosilac izborne liste Rajko Miranović, Jasmina Bobić, član gradskog odbora DSS i odbornik u Skupštini Sombora, i Jelena Božić, lokalni poverenik Srpskog Pokreta Dveri.

Jasmina Bobić je čestitala sugrađankama 8. mart i pozvala ih da se pridruže Patriotskom bloku u predizbornim aktivnostima s obzirom da je u ženama skrivena velika snaga naše koalicije, ali i da nam daju potpis podrške za izlazak na izbore jer za razliku od većine drugih, Patriotski blok aktivno radi na promociji porodičnih vrednosti i zaštiti prava i dostojanstva žena svakog dana u godini.

Jelena Božić je poručila svim ženama i devojkama da paze kako biraju, jer kako budu izabrale na sledećim izborima, tako će im biti narednih godina i decenija. Žene treba da biraju one koji umeju da brinu o svojim porodicama, o svome gradu i selu u kojem žive. Svaka čast svakome, ali Sombor ne izgleda kao da ima domaćina, naprotiv. Najsnažnija naša poruka jeste da žene imaju tu snagu da promene sve što žele, jer su upravo one oduvek bile snaga Srbije i nezamenjiva podrška svojim muževima. Žene Sombora traže porodičnu, domaćinsku politiku koju promoviše ova koalicija.

Rajko Miranović je konstatovao da je ova predizborna kampanja započela napadom na zdrav razum, misleći pritom na izjave premijera Srbije koji obećava evropski standard za 4 godine, kao i čelnika Grada Sombora koji obećavaju dolazak neverovatnih 25 kompanija iz Kine. Prema njegovim rečima, Patriotski blok će se baviti pronalaženjem realnih rešenja za postojeće probleme, i neće davati besramna i lažna obećanja.

Govornici su pozvali sugrađane da  svojim potpisom podrže ovu izbornu listu, od utorka do subote između 9 i 19 časova u Gradskoj kući, kancelarija broj 6.

Objavljeno u Politika

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top